1. Úvodní stránka
  2. Mateřská škola
  3. Třídy
  4. Žabičky
  5. Předjaří

Předjaří

Čekání na to pravé nastávající jaro jsme si zpříjemnili v tomto týdnu. A tak jsme tvořením, zpěvem, poslechem pohádky, vytvořením nádherné duhy z bonbonků pomalu čekali na jarní období. Také jsme nezapomněli na hru, každodenní vycházky, kdy jsme pozorovali změny v přírodě. A na úplný závěr týdne jsme absolvovali programem - Zippyho kamarádi.