1. Úvodní stránka
  2. Mateřská škola
  3. Třídy
  4. Motýlci
  5. Třídní stránka
  6. Listopad v Motýlcích

Listopad v Motýlcích

 Listopad v Motýlcích
Jak je již z názvu napovídající, v listopadu padá listí. Počasí tedy Motýlkům přálo a začátek listopadu jsme zahájili mimo jiné i pobytem na zahrádce a s tím související práci a péči o toto prostředí, které Motýlci mají velice oblíbené. Bylo tedy dětem nabídnuto nářadí v podobě malých hrábí a mohly se zapojit do práce na zahrádce. Všichni se aktivně a s nadšením pustily do pomoci a nutno podotknout, že to jsou šikulky. Viz foto.
Ve školce jsme se potom věnovali tématům jako MOJE SMYSLY a LIDSKÉ TĚLO. V týdnu, kdy se probíraly smysly, proběhly činnosti jako čichání si k různým voňavým předmětům se zavázanýma očima. Další bylo třeba poznávání kamaráda pouze pomocí hmatu. Děti si ze začátku nebyly moc jisté, ale jakmile jsme jim napověděli, že například pouze podle ohmatání uší a zjištění, jestli daná postava má náušnice nebo ne zjistíme, jestli je to holčička či kluk, se začaly soustředit a rázem bylo hádání zase o něco jednodušší. Všichni jsme se nakonec pobavili a děti chtěly hádat zas a znovu. Proběhly i pracovní činnosti u stolečků a následné obrázky bylo možno vidět na nástěnce, viz foto.
Další z témat bylo LIDKÉ TĚLO. Tento týden si děti vytvořily ve třídě na zemi obrovského kostlivce, který sloužil jako pomůcka k opakování co vlastně lidské tělo skrývá pod kůží. Děti si také mohly donést své knihy na toto téma z domu. Velice rády takovéto dobrovolné úkoly plní a dělá jím prostě radost, že si mohou donést něco, co je jejich a sdílet radost z knihy s ostatními kamarády. Děkujeme proto rodičům, že naslouchají dětem a dovolí jim se takto zapojovat do témat a činností.
V neposlední řadě nás čekala 1.advetní neděle, a tak děti zvládly vytvořit krásné výkresy s adventními svíčkami za pomocí kříd. Při práci u stolečků už motýlkům stačí jen lehká dopomoc či rada. Samostatně dokážou tvořit a jak je vidno, jsou šikovní a následný výsledek potom dokáže vykouzlit i úsměv na tváři ,,dospěláka". Viz foto.