1. Úvodní stránka
  2. Mateřská škola
  3. Aktuálně
  4. Obnovení provozu mateřské školy od 25. 5. 2020

Obnovení provozu mateřské školy od 25. 5. 2020

Provoz v MŠ Křižanov od pondělí 25. 5. 2020 od 6.10 – 16.00 hodin.

K příchodu do MŠ budou využívány oba vchody beze změn. Převlékat se budou děti i nadále ve svých šatnách. 

 

Příchod do MŠ

Před nástupem dítěte do MŠ je nezbytné předat pedagogické pracovnici vyplněné a zákonným zástupcem podepsané Čestné prohlášení a Seznámení s rizikovými skupinami. Bez těchto dokumentů nemůže být dítěti vstup do třídy umožněn. Rodiče umístí 2 roušky pro dítě v igelitovém obalu do jeho poličky pro stav nouze.

V prostorách před MŠ a v šatně dětí prosím dodržujte odstup 2 m, neshromažďujte se.
Doprovázející osoba se v MŠ bude pohybovat pouze v roušce a pouze po nezbytně dlouhou dobu. Při příchodu u vstupních dveří použijte prosím desinfekční prostředek. Ráno při předávání dětí pedagog zkontroluje zdravotní stav dítěte a předá si informaci s předávající osobou. Zaměstnanci MŠ při komunikaci s rodiči budou mít také roušku, při činnostech s dětmi pedagogické pracovnice roušku mít nemusí. Děti v MŠ roušku nosit nemusí.

 

Scházení dětí

Děti ze tříd Žabiček a Motýlků se budou scházet ráno od 6.10 hod. do 8.00 hod. ve třídě Motýlků, kde budou spojeny po celé dopoledne.

Děti ze tříd Kuřátek a Berušek se budou scházet ráno od 6.10 hod. do 8.00 hod. ve třídě Berušek, kde budou spojeny po celé dopoledne.

Ráno při předávání dětí pedagog zkontroluje zdravotní stav dítěte a předá si informaci s předávající osobou.
Neprodleně po přezutí a převlečení si děti důkladně umyjí ruce vodou a tekutým mýdlem a osuší papírovým ručníkem. Dále si děti umývají ruce vždy po toaletě, před jídlem, po jídle, po pobytu venku...atd.

 

Stravování

Školní stravování a pitný režim bude probíhat v běžné podobě, pouze za speciálních a zvýšených hygienických opatření.

 

Pobyt venku

Pro pobyt venku budeme využívat převážně školní zahradu. Venku budeme v případě příznivého počasí trávit více času, proto dejte svým dětem dostatek vhodného oblečení.

 

Odchod domů

Děti, které půjdou domů po obědě, se budou rozcházet ze třídy Motýlků (Berušky, Žabičky, Motýlci) a ze třídy Kuřátek (Kuřátka) od 12.15 do 13.00 hodin.

Odpoledne od 14.45 do 15.30 hodin se budou děti rozcházet ze třídy Motýlků (Žabičky, Motýlci) a ze třídy Berušek (Kuřátka, Berušky).

Od 15.30 budou všechny děti spojeny v Beruškách.


V MŠ bude probíhat častější desinfekce všech problematických povrchů.

 

pdfČestné prohlášení 

pdfSeznámení s vymezením rizikových skupin