Přijímací řízení.

11.12.2017 Základní škola - Martina Večeřová

Schůzka s rodiči.

 

Vážení rodiče,

dovolte, abych vás pozvala na informační schůzku rodičů žáků 9. a 5. ročníku, výchovného poradce a vedení ZŠ, která se uskuteční

v úterý 9. ledna 2018 od 15:30 hod v jídelně ZŠ.

Program setkání:

  1. Předání  1 výtisku zápisového lístku – rodičům oproti podpisu.
  2. Seznámení rodičů s novými zásadami a průběhem přijímacího řízení.
  3. Návod na vyplnění elektronické přihlášky a ujasnění dalších úkonů a způsobů nakládání s ní.
  4. Různé – připravte si případné dotazy.

 

Vezměte si s sebou psací potřeby.                                         Martina Večeřová, výchovná poradkyně