Přihlášky na zájezd do Budapešti

09.01.2018 Základní škola - Dagmar Kolářová

Připomínáme žákům, že závazné přihlášky na zájezd do Budapešti je třeba odevzdat do 15. ledna!

 

Peníze se začnou vybírat na začátku února při dostatečném počtu přihlášených žáků!

 

Informace o zájezdu do Budapešti, rozpis plateb

Zájezd se uskuteční ve dnech 10. a 11. května 2018 při dostatečném počtu přihlášených žáků.

Závazné přihlášky žáci přinesou do 15. ledna 2018.

Cena zájezdu bude uhrazena ve dvou splátkách, bude se vybírat po podepsání smlouvy s CK:

  1. platba        1 000 Kč                      do 10.2.2018
  2. platba           950 Kč                      do 15.4.2018

Prosíme o dodržení splátkového kalendáře, neboť musí být každý měsíc zaplacena faktura.

Žáci musí mít platný cestovní doklad!

Žáci, kteří si budou zařizovat pas, nahlásí po jeho obdržení číslo pasu p. Dagmar Kolářové.

S případnými dotazy se obracejte na p. uč. Dagmar Kolářovou, nebo p. uč. Hibšovou, tel. 566 543 191.

 

Přihláška: prihlaska.pdf[ pdf 183 KB ]