Pasování na čtenáře

20.06.2018 Základní škola - Iveta Doležalová

V pátek 15. června 2018 se všichni prvňáčci sešli v 16 hodin na hřišti za sokolovnou. Tentokrát ale nepřišly jenom děti, ale také rodiče, prarodiče a ostatní známí a příbuzní. A sešlo se nás opravdu hodně. Celkem 132!

V tento den totiž proběhlo slavnostní pasování na čtenáře. To, že opravdu umíme všichni číst, jsme dopoledne předvedli v místní knihovně. Kromě čtení jsme plnili i další úkoly. Odměnou pro děti byl průkaz čtenáře, aby si každý mohl chodit půjčovat knížky.

Paní učitelka přivítala všechny hosty, podívat se přišla také paní starostka, pan ředitel a paní zástupkyně. Nejprve jsme předvedli besídku, kterou jsme pilně nacvičovali ve škole. Symbolicky jsme ji pojmenovali Už jsem čtenář! Protože jsme se celý rok učili básničky na písmenka, využili jsme je i při besídce. Na každé písmenko UŽ JSEM ČTENÁŘ! jsme přednesli básničku, nechyběly ani písničky a také hádanky pro rodiče. A protože prvňáčci chtěli ukázat, že už jsou opravdoví školáci, besídku si celou uváděli celou sami.

Po besídce jsme složili slib čtenáře a po něm vstoupil samotný pan král. Ten dětem přednesl pasovací řeč a potom už následoval obřad pasování. Pan král pasoval prvňáčky na čtenáře, paní učitelka Doležalová všem předávala knihu písmenek, které jsme po celý školní rok tvořili, a paní učitelka Vítková dávala dětem placku Už jsem čtenář!

Po slavnostním pasování dětem pogratulovala i paní starostka a předala celé třídě mapu České republiky a sladkosti. Tečkou pak byly dortíky s písmenky, které si zasloužil každý, kdo písmenko poznal.

Po slavnostním pasování se děti rozešly mezi své rodiče a pak už následoval volný program. Děti se rozběhly na hřiště, rodiče si popovídali a také jsme si společně opekli špekáčky. Odpoledne příjemně uteklo a do 8 hodin večer jsme se postupně všichni rozešli domů.

Akce se vydařila, rodiče i všichni hosté byli spokojení, mnozí i dojatí.

Velké poděkování patří také sdružení Vodotrysk, které nám umožnilo uspořádat akci za sokolovnou a vzorně se postaralo o občerstvení všech přítomných.

 

Zapsala: Iveta Doležalová

 

sama0151.jpgsama0155.jpgsama0162.jpgsama0166.jpgsama0168.jpgsama0177.jpgdsca0154.jpgdsca0160.jpgdsca0166.jpgdsca0167.jpgdsca0169.jpgdsca0177.jpgdsca0201.jpgdsca0223.jpgdsca0258.jpgdsca0261.jpgdsca0262.jpgdsca0274.jpgdsca0278.jpgdsca0284.jpgdsca0292.jpgdsca0300.jpgdsca0302.jpgdsca0304.jpg