Národní testování pro 9. třídy

17.10.2017 Základní škola - Anna Madroňová

Národní testování pro 9. třídy

 

Naše škola usiluje o zkvalitnění výuky, která je poskytována žákům. Z tohoto důvodu jsme se zapojili do projektu NÁRODNÍ TESTOVÁNÍ PRO 9. TŘÍDY. Projekt slouží pro získání kvalitní a nestranné zpětné vazby a přináší porovnání se stovkami škol z celé ČR. Ve dnech 1. 11. až 3. 11. 2017 budou naši deváťáci testováni z matematiky, českého jazyka a obecných studijních předpokladů. Testy jsou také pro žáky dobrou přípravou na přijímací zkoušky. Díky testu obecných studijních předpokladů (obdobné se používají celosvětově ke zjištění předpokladů studentů k dalšímu studiu) žáci získají informaci, nakolik využívají svůj studijní potenciál v jednotlivých předmětech. Žákům a rodičům výsledky testů ukážou nejen úroveň dosažených znalostí a dovedností, ale i doporučení k dalšímu vzdělávání. Celkovou částku za testování hradí škola (cena sady testů pro 1 žáka činí 100,- Kč).

 

Přejeme našim deváťákům hodně úspěchů při testech!

 

 

Anna Madroňová