Zvládání mimořádných situací ve školách

16.05.2018 Základní škola - Anna Madroňová

Zvládání mimořádných situací ve školách

 

v úterý 24. dubna 2018    se v naší škole uskutečnil projektový den s názvem „Kurs zvládání mimořádných situací ve školách“, který pro nás připravila společnost ProgressRescue s.r.o. a finančně zajistila společnost MOST Vysočiny, o. p. s., Velké Meziříčí v rámci realizace projektu Tvorba Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na území ORP Velké Meziříčí.

 

Do akce byli zapojeni žáci a pedagogové ZŠ a MŠ Křižanov, pozvání přijali také žáci a pedagogové ZŠ Mostiště a pedagogové z okolních škol.

 

Po společném zahájení v tělocvičně školy a seznámení se s plánem dne byli žáci rozděleni do dvou skupin. První skupina žáků pracovala v tělocvičně s instruktorem – profesionálním hasičem. Proběhla výuka žáků na danou problematiku. Dověděli se, jak se zachovat v mimořádných situacích: aktivace tísňových linek, varovné signály, nebezpečné látky, chování v extrémním počasí, požár, blackout a další témata. Vše bylo doplněno reálnými zvukovými a obrazovými nahrávkami z telefonních hovorů na tísňové linky. Druhá skupina žáků pracovala pod vedením profesionálních záchranářů a instruktorů outdoorových aktivit na venkovním hřišti u školy. Žáci se učili první pomoc, jak si poradit v terénu bez zdravotnických pomůcek, zastavit masivní krvácení, zajistit průchodnost dýchacích cest, transportovat zraněného, orientovat se v terénu, pracovat s mapou, střelbu z airsoftové zbraně a spoustu dalších aktivit. Současně probíhalo školení pro učitele pod vedením příslušníků ozbrojených složek. Na závěr si všichni vyzkoušeli velice realistickou modelovou situaci včetně bezpečnostní procedury zásahové jednotky.

 

Projektový den byl pro nás všechny velice přínosný, získali jsme spoustu cenných informací z oblasti mimořádných situací, se kterými se můžeme setkat ve škole a v běžném životě.

 

Madroňová

 

imga9422.jpgimga9420.jpgimga9419.jpgimga9417.jpga4243600-1.jpga4243610-1.jpg a4243613-1.jpga4243621-1.jpga4243646-1.jpgimga9384.jpgimga9385.jpgimga9387.jpgimga9391.jpgimga9394.jpgimga9396.jpgimga9399.jpgimga9400.jpgimga9405.jpgimga9409.jpgimga9410.jpgimga9414.jpgimga9415.jpgimga9416.jpgimga9423.jpgimga9425.jpgimga9426.jpgimga9428.jpgimga9429.jpgimga9430.jpgimga9433.jpgimga9439.jpgimga9443.jpgimga9460.jpgimga9448.jpgimga9445.jpgimga9456.jpgimga9472.jpgimga9465.jpgimga9461.jpgimga9464.jpga4243745-1ok.jpga4243688-1.jpg