Mezinárodní soutěž v psaní dopisů

06.03.2018 Základní škola - Anna Madroňová

Mezinárodní soutěž v psaní dopisů

 

Světová poštovní unie vyhlašuje již 47. ročník Mezinárodní soutěže v psaní dopisů pro mládež. Letošní téma soutěže je: "Představ si, že jsi dopis cestující v čase. Jaké poselství si přeješ předat svým čtenářům?"

 

Pravidla soutěže jsou následující:

  • soutěž je otevřená pro chlapce a dívky, kteří v den, kdy dopis napíší, nedosáhnou věku 15 let
  • soutěžní práci je nutné zpracovat na dané téma v českém jazyce a napsat ve formě dopisu se základními prvky, jako je na začátku oslovení, datum a místo, dále na konci pozdrav a podpis
  • na konci pod text dopisu je nutné uvést jméno a příjmení soutěžícího, datum narození, bydliště a přesnou adresu školy, do které chodí
  • rozsah textu je stanoven nejvýše na 1 000 slov
  • dopis může být napsán rukou i na počítači
  • soutěžní práce je nutné poslat nejpozději do 31. 3. 2018 na adresu Česká pošta, s. p. brand marketing, Poštovní přihrádka 99, 225 99 Praha 025. Na obálce bude doplněna poznámka "Soutěž - Vyhraj s dopisem".

Připraveny jsou zajímavé ceny. Úplná pravidla soutěže a další informace najdete na webových stránkách www.vyhrajsdopisem.cz

 

dop.jpg