Krabičky ECOCHEESE

17.10.2017 Základní škola - Ivana Hejtmánková

Do tříd v naší základní škole byly umístěny krabičky ECOCHEESE. Jedná se o praktické krabičky, díky nimž je třídění vybitých baterií hračka. ECOCHEESE je však také zodpovědný životní styl, kterým my všichni můžeme významně přispět k čistotě a celkové kvalitě životního prostředí. Neházejte baterie do koše, ale do ECOCHEESE. Zapojte do třídění baterií i své okolí.

 

Proč třídit vybité baterie?

Baterie a akumulátory, nesprávně vyhazované s běžným odpadem, se mohou stát vážnou zátěží pro životní prostředí i lidské zdraví. Tříděním a následnou recyklací se z nich mimo jiné získávají zpět některé kovy. Chráníme tak přírodu před další a zbytečnou těžbou. Z baterií, bohužel stále často vyhazovaných s domácím odpadem, se na skládkách nebo ve spalovnách uvolňují škodlivé látky, zejména těžké kovy. Ty mohou znečistit ovzduší, půdu, spodní a povrchové vody. Z celkového obsahu těžkých kovů v komunálním odpadu jsou baterie zodpovědné za 88 % obsahu rtuti, 67 % niklu a 85 % kadmia. Tyto kovy mají prokazatelně škodlivý vliv i na lidské zdraví. Správným tříděním baterií napomáháme k jejich recyklaci. Čím více vybitých baterií se do recyklačního procesu dostane, tím méně přírodních zdrojů je nutno vytěžit k výrobě nových článků.

 

Do sběru baterií se mohou zapojit jednotlivci, rodiny, firmy, školy i celé obce.Přidejte se i vy!