Informace pro žáky – zájezd do Budapešti, 10. a 11. května 2018

07.03.2018 Základní škola - Dagmar Kolářová

  • Prosíme o uhrazení doplatku ve výši 950 Kč nejpozději do 6. dubna 2018. Peníze odevzdejte Mgr. Večeřové.
  • Nahlaste čísla pasu nebo OP do 30. března 2018.
  • Na vstupy budou žáci potřebovat 9 000 HUF (asi 800 Kč) – je třeba si individuálně vyměnit a  přinést do 30. dubna Mgr. Hibšové. Kapesné dle uvážení si žáci ponechají u sebe.
  • Prosíme, aby žáci přinesli kopii kartičky zdravotního pojištění Mgr. Kolářové Dagmar.
  • Podmínky pojištění naleznete na www.skolnizajezdy.cz (informace, dokumenty, Komplexní cestovní pojištění ČSOB, všeobecné podmínky).
  • Podrobné pokyny k odjezdu obdrží žáci 7 dní před odjezdem.
  • Případné dotazy na čísle 566 543 191 – Mgr. Kolářová, Mgr. Hibšová, Mgr. Večeřová.