1. Úvodní stránka
  2. Školní jídelna
  3. Kontakty, informace, přihlášky

Školní jídelna

Ceny stravného: od 1. 4. 2017

Mateřská škola - děti
do 6 let 7 - 10 let
Přesnídávka + pitný režim 8,- + 3,- Kč 8,- + 3,- Kč
Oběd 18,- Kč 20,- Kč
Svačina 7,- Kč 7,- Kč
Celkem 36,- Kč 38,- Kč
Základní škola - žáci
7 - 10 let 11 - 14 let 15 let a více
Oběd 20,- Kč 22,- Kč 24,- Kč
Cizí strávník
Oběd 54,- Kč

Dokumenty ke stažení:

pdfPřihláška ZŠ ke stažení
pdfPřihláška MŠ ke stažení
pdfPřihláška cizí strávník ke stažení

Informace pro strávníky školní jídelny

Školní jídelna v novém školním roce 2018/2019 začne vařit obědy pro žáky ZŠ od 4. září 2018.

Všichni již přihlášení strávníci budou automaticky převedeni do nového školního roku.

Nepravidelně se stravující žáci zůstávají nahlášeni jako v minulém školním roce, proto doporučujeme

co nejdříve v září nahlásit v kanceláři ŠJ případné změny - upřesnit skutečné dny, ve kterých se budou v novém školním roce stravovat.

Rodiče nových strávníků prosíme, aby přišli ve dnech 29. 8. - 31. 8. 2018 své děti přihlásit a zakoupit jim čip. Přihlášky ke stravování jsou k dispozici na webových stránkách školy nebo v kanceláři školní jídelny.

Vnitřní řád školní jídelny

vnitr.rad-skollni-jidleny-a-vydejny-lamino-24.8.15

Informace o alergenech ve školní jídelně

Od 13. prosince 2014 nabývá účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady č.1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, které má umožnit jednoduchý přístup k nejdůležitějším informacím o potravině.

Tato nová právní úprava přináší stravovacím provozům, tedy i naší školní jídelně povinnost informovat strávníka o alergenech obsažených v nabízených pokrmech (každý strávník se musí dozvědět, zda se v nabízeném pokrmu vyskytují nějaké konkrétní alergeny). Školní jídelna má pouze funkci informační. Je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale není povinna brát zřetel na jednotlivé přecitlivosti (alergie) jednotlivých strávníků. Tuto skutečnost si musí strávník sám uhlídat. Nelze spojovat dietní stravování s přecitlivostí na nějaký alergen.

Způsob informování strávníka o obsahu alergenů v pokrmech:

Seznam očíslovaných alergenů je vyvěšen na nástěnkách vedle aktuálního jídelníčku a za každým vypsaným pokrmem jsou číselně označeny alergeny, které daný pokrm obsahuje. Stejným způsobem jsou označeny alergeny v jídelníčku i na webových stránkách školy.

Alena Pánková, vedoucí školní jídelny

Jméno, PoziceTelefon
Alena Pánková
Vedoucí školní jídelny
+420 566 532 589
Romana Řádková
kuchařka
Marie Flídrová
kuchařka
Dana Havelková
kuchařka
Věra Machová
kuchařka