Přihlášení do školní družiny

28.08.2018 Školní družina - Radomíra Schmidová

Vážení rodiče,

 

příjem přihlášek dětí do školní družiny pro školní rok 2018/2019 proběhne ve dnech od 18. června do 29. června 2018.  O přijetí rozhodne ředitel školy.

Dokumenty pro přijetí do školní družiny:

1.       Přihláška do školní družiny 2018/2019

2.       Zplnomocnění pro vyzvedávání dítěte jinou osobou

 

Zplnomocnění lze vyplnit pro libovolný počet osob v případě, že bude Vaše dítě vyzvedávat ze školní družiny osoba odlišná od zákonných zástupců (prarodiče, ostatní rodinní příslušníci). Současně upozorňujeme, že nelze dítě uvolnit ze ŠD dříve, než je uvedeno v zápisním lístku, ani na základě telefonátu, nýbrž pouze po předložení uvolnění od zákonných zástupců.

Všechny tyto dokumenty pro zápis do školní družiny na školní rok 2018/2019 budou dětem rozdány ve školní družině. 

Další možností je elektronické stažení na webových stránkách školy www.zskrizanov.cz (sekce školní družina/dokumenty).

Dokumenty je nutné odevzdat vedoucí vychovatelce v papírové podobě do 29. června, nejdéle pak do 3. září 2018

 

Na později odevzdané přihlášky nebude brán zřetel!

                                                                                         

V Křižanově dne: 1. června 2018

 Radomíra Schmidová, vedoucí vychovatelka ŠD