POKYNY KE STRAVOVÁNÍ V MŠ

30.08.2018 Mateřská škola - Božena Macková

 

Základní informace:

 

Děti, které do MŠ docházely minulý rok, pokračují v režimu stravování, který jste si již nastavili loňský školní rok. Jen je potřeba znovu vyplnit přihlášku ke stravování (ke stažení z webových stránek - pod tímto článkem, či ji najdete připravenou v šatničce MŠ)  Vyplněnou odevzdáte paní učitelce v MŠ.

 

Děti, které nastupují poprvé do MŠ mají automaticky přihlášený celý den (tzn. přesnídávku, oběd, odpolední svačinku). Pokud potřebujete odhlásit (oběd, či odpolední svačinku) volejte prosím na tel. č.  566 532 589 – Vedoucí ŠJ – A. Pánková.

 

Odhlašování stravy pro děti MŠ:

 

Odhlášení celodenní či polodenní stravy je nutno provést den předem do 11.00 hod. telefonicky č. 566 532· 589 – vedoucí ŠJ, prostřednictvím webových stránek školy http://www.zskrizanov.cz/odhlasovani-obedu/, osobně nebo zaznamenat písemně v·MŠ – sešit na šatničce každé třídy).

 

V mimořádných případech (např. z důvodu nemoci) nejpozději do 6.30 hod. daného dne na tel. č. 566 532  589 – vedoucí ŠJ či prostřednictvím webových stránek školy http://www.zskrizanov.cz/odhlasovani-obedu/, nebo osobně v kanceláři vedoucí ŠJ (kancelář se nachází v jídelně nalevo od výdejního okénka).

 

V době nemoci nemají děti nárok na dotované stravné. Toleruje se pouze první den nemoci (oběd si můžete vyzvednout ve ŠJ). Pokud obědy v době nemoci nebudou odhlášeny, budou účtovány v plné výši.

 

Více informací naleznete v pokynech ke stravování a Vnitřnímu řádu školní jídelny a výdejny, prosíme Vás o přečtení, při podpisu přihlášky stvrzujete, že jste byli s Vnitřním řádem školní jídelny a výdejny seznámeni (je součástí přihlášky).

 

V případě jakýkoliv nejasností se prosím obraťte na vedoucí školní jídelny. (Alena Pánková tel. 566 532 589, email: pankova@zskrizanov.cz

  

                                                                                                                   Děkujeme

 

prihlaska-ke-stravovania-vnitrni-rad-skolni-jidelny.pdf 

Přihláška ke stravování